Herman Asplöf (1881−1959)

Kommen, låtom oss tillbedja

Print
  • Year of composition: 1930-1949?
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Mixed choir and organ

Location for score and part material

Noterna i familjens ägo

Description of work

G major (Mixolydian) 4/4 (C)


Libretto/text

Kommen, låtom oss tillbedja och nederfalla för Honom. Ty Han är vår Gud och vi hans fosterfolk och händers verk. Låt oss glädjas, låt oss fröjdas, jubla med fröjd för vår salighets tröst. Låt oss med tack för Hans ansikte komma och fröjdas med psalmer. Amen.