• Year of composition: 1939-1949?
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Mixed choir and organ

Location for score and part material

Score owned by the family

Description of work

B minor – B major 4/4 (C)


Libretto/text

Evige, barmhärtige Gud. Hjälp oss, Gud. Rädda oss och förlåt oss våra synder. Herre, du är den störste över hela jorden. Du är stor i mildhet, därför vänta vi efter dig. Vi vilja tacka dig evinnerligen och förtälja ditt lov från släkte till släkte. Amen.