• Year of composition: 1930-1940
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Mixed choir and organ

Location for score and part material

Score owned by the family

Description of work

B major 4/4 (C)


Libretto/text

Helig, Helig, Helig är Herren Gud allsmäktig. Hela jorden är full av Din härlighet. Fulle äro himlarne och jorden av din härlighet. Välsignad Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!