• Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, pp. 120-121. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Visa: Poco Allegretto C major 9/8


Libretto/text

Visa

Gossen sad' till tösen sin:
"Du är dejligast på jorden.
Du mitt lif, min sol är vorden
evigt är du vännen min!"

Flickan sade: "Jag i dag
är din lyckas sol, du kära!
Men du bör ej trohet svära
mer än just för denna dag!"


Media files

Edition Swedish Musical Heritage