Knut Bäck (1868−1953)

Tindrande, fagra stjärna

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Daniel Fallström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 108-111. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Tindrande, fagra stjärna: Moderato D-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Tindrande, fagra stjärna

Tindrande, fagra stjärna,
du som i sena timmar
fjärran bland skyar glimmar,
svara, o, svara mig hvarför min längtan gärna
lånar en fogels vingar,
tyst genom natten svingar,
svingar dit upp till dig?

Ej från den klara stjärna
kunde jag svar förnimma,
högt ofvan jordens dimma
brann hon med stilla glans.

Fåfängt min egen hjärna
sökte ett svar mig gifva
olöst skall gåtan blifva,
svar på den icke fans.
Tindrande fagra stjärna!