Nils Anton Augustin Bark (1760-1822)

Född 1760 i Wien, död 1822 i Stockholm. Ämbetsman, diplomat och musiker. Statssekreterare i Utrikesexpeditionen 1793, guvenör i Wismar 1799-1802, i Pommern 1803-10. Medlem i Gustav III:s amatörteatergrupp. Preses i Kungl. Musikaliska akademien 1788-89

Barck invaldes som ledamot nr 91 i Kungl. Musikaliska akademien den 12/12 1793

Bibliography

Boethius, Bertil: Nils A A Bark, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 2 (1920)

Sources

Kungl. Biblioteket, Krigsarkivet, Uppsala universitetsbibliotek, Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Klavérstycken


Works by Nils Anton Augustin Bark

There are no works by the composer registered