• Year of composition: Year of composition uncertain (copyright 1932 according to Gehrmans sheet music edition)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: "[Rafael] Herzbergs 'Finska toner'" (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kör-bibliotek. Valda sånger för blandad kör, no. 51, A-B Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 2546

Description of work

Andantino E minor 2/4


Libretto/text

1. Jag älskar dig, kär vännen min,
ur djupet av min själ

2. När vårens fåglar slå sin drill
i skogens gröna sal 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage