Hugo Bedinger (1876−1914)

Svensk Gardessång. Ur Oskar Fredriks Dikter. Songs for unison or mixed choir

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (Bedinger became the cathedral organist in Västerås in 1904)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Oskar Fredrik (later King Oscar II)
  • Dedication: 'For the youth of Sweden' (according to the printed score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

C. Ad. Fahlgrens Bokhandel i distribution, Wästerås (No ed. no.)

Description of work

Alla marcia G major 4/4 (C)


Work comment

The book includes:
1. Inledning
2. Östersjön
3. Flaggan opp
4. Svensk gardessång
5. Vak upp
6. Påskpsalm
7. Till aftonstjärnan
8. Den första lärkan 


Libretto/text

[1.] Se konungens garde! det Svenska, det blå
Som nalkas med tättslutna leder

[2.] Som segrare, förr, på Germanias fält,
Slöt gardet kring kungen sin skara

[3.] O Lützen - hvad glans kring den frejdade graf,
Som famnade gardet, det gula!

[4.] Som fäderna tänkte, så tänka vi än
Vill kungen till vapen oss kalla

[5.] De fanor vi följa, och svurit vår ed,
Vi aldrig åt fienden gifva 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage