Hugo Bedinger (1876−1914)

Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Körsången. Sångsamling för blandad kör utgiven av Sveriges Körförbund (Riksförbundet för blandad körsång), Book 3, Sveriges Körförbunds Förlag, Stockholm (No ed. no.)
• Musica Sacra. Körsånger för kyrkan och skolan utgivna av Herman Palm, Oscar Sandberg, Harald Fryklöf, Albert Hellerström. Part II. (1915) [Publisher's name is missing. Part I was published by Utgivarnas eget förlag, Musikdirektör Oscar Sandberg, Stockholm (1916)]

Description of work

Moderato - Adagio D major 4/4 (C)


Libretto/text

Saliga, Saliga, Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det.
Ty de skola skåda Gud i Hans härlighet.