• Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Folkkörboken. Sånger för blandade röster samlade och utgivna av Erik Åkerberg, Del I, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No ed. no.)

Description of work

Andante F major 3/4


Libretto/text

1. Mitt hem är så ringa,
dess dörr är så låg

2. Och är ej mitt stolta,
mitt härliga land 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores