Johann Adolph Beer (1792-1864)

Johann Adolph Ferdinand Beer (tilltalsnamn Johann, enligt Sohlmans musiklexikon 1975, enligt andra källor var tilltalsnamnet Adolph; enligt KMA:s förteckning verkar det ha varit Johann Adolph). Född i 1792 i Tyskland, död 1864. Violinist och tonsättare, verksam i Stockholm i Kungl. Hovkapellet 1822-34. Åren 1834-44 arbetade han vid Kejserliga operan i Sankt Petersburg och var därefter bosatt i Berlin. Han gästade dock Stockholm 1860-61. LMA.

Beer var avlägset släkt med tonsättaren Giacomo Meyerbeer.

Åren 1822-34 var han anställd som violinist i Kungl. Hovkapellet i Stockholm, från 1832 som konsertmästare.

Tillsammans med sin hustru, som var pianist, bedrev han omfattande kammarmusikverksamhet i Stockholm.

Mellan 1834 och 1844 arbetade han vid Kejserliga operan i St. Petersburg och var därefter bosatt i Berlin. Han gästade dock Stockholm 1860-61.

Invald i Kungl. Musikaliska akademien den 30 november 1827, som ledamot nr 249.

Summary list of works

Violinkonserter (nr 1 i A-dur), verk för violin och piano


Works by Johann Adolph Beer

There are no works by the composer registered