• Year of composition: 1909
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster No. 189, A-B. Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3145 (copyright 1940)

Description of work

Moderato, ben marcato D major alla breve


Libretto/text

Slå trumman, pojkar, framåt, gå på!
Hurra för Sverige och Kungen! 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage