Alfred Berg (1857−1929)

Harrgårstösa i äppelapla [sic]

Print
  • Year of composition: 1911
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No ed. no.)

Description of work

Allegretto G major 2/4


Libretto/text

Dä satt å sang i e äppelapel,
där apeläppla hang grant i ra'