Alfred Berg (1857−1929)

Stjärnsången. Melody by Sjögréen

Print
  • Year of composition: 1898
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Arrangement/revision: Alfred Berg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voices: tenor, bass
Choir: T.T.B., T.T.B.B. (also double choir)

Examples of printed editions

Skånska Litografiska Aktiebol., Malmö (1898)

Description of work

(No tempo markings) E-flat major 2/4


Work comment

Music composed by Carl Eric Sjögreen (Karl Erik Sjögréen)


Libretto/text

Stjärnorna blinka ned på vår ödsliga stig
Stjärnorna vinka tröttade vandrarn [sic] till sig