Alfred Berg (1857−1929)

Begrafningsmotett [Begravningsmotett] ("Människan af kvinna född") [Funeral motet]

Print
  • Year of composition: Not earlier than 1897 (Bishop Wilhelm Flensburg passed away on 31st October, 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: "Den hel. skrift." (The Holy Bible, according to the printed music [Book of Job, Old Testament])
  • Dedication: In memory of [Swedish] Bishop W. Flensburg [1819-1897] (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voice: baritone
Choir: T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster [Four-part songs for male voices] no. 56, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 995 (published by the Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande in its book for 1899)

Description of work

Grave - Largo A minor - A major 4/4 (C)


Libretto/text

Människan af kvinna född
lefver [sic] en liten tid