Alfred Bergström (1869-1930)

Beväringa [Nr. 1 ur Melodier af Alfr. Bergström]

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Possible call no. and autograph comment: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Visor till luta" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Description of work

[Ingen tempobeteckning] G-dur 2/4, 4 takter, /:12 takter:/, 9 takter, totalt 25 takter


Libretto/text

Beväringa

Se, han girar och far och slår klack emot klack
se hur kaskarne hänga på sned!
När den ene går fram, gör den andre en back,
för se, så är beväringas sed!

Och en långskankspojke i kortbensbyx
hoppar före med flaskan i hand
och ger attane fan, hvad det tänks eller tycks
när han tar sig en tår uppå tand.

Se beväringa där, se beväringa där!
Han kan hoppa, men kan inte gå.
Se beväringa där, hur lycksalig han är,
där han skuttar på klack och på tå!