Alfred Bergström (1869-1930)

Den främmate jänta [Nr. 5 ur Melodier af Alfr. Bergström]

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Possible call no. and autograph comment: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Visor till luta" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Description of work

[Ingen tempobeteckning] F-dur 2/4, 4 takter, /:16 takter:/, totalt 20 takter


Libretto/text

Den främmate jänta

Dä kom e jänte sockna
di kalla Julia
ho va så fin så tockna
fanns knafft i Kallsta sta.
Ho svängd å ho fanser sej
på mång finurlig sätt
å geck å promener sej
å rök på segarett.

Ho pek me fingre åt mej
å sa: "nä se på den"
s'att ja ble gu' förlåt mej
för flat te pek igen
å mett i skogen skrek ho:
"säj, får ja bröllop snart"
å jagu svarte eko
på stunn "ja bröllop snart".

Men den som allt ble stolli
t'å allt det här va ja
för dä va skrömt å trolli
den härna Julia
men ja ä bar en bonnson
å ho ä långe fäst
ve en di kallar Jonsson
som läser te bli präst.