Johan Fredrik Berwald (1787−1861)

Den heliga Cecilia (Vid tableau vivant sjungen af JENNY LIND)

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', II, pp. 132-135. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Den heliga Cecilia: Andante E-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Den heliga Cecilia (Vid tableau vivant sjungen af JENNY LIND)

Heliga moder till dig ödmjukt min stämma sig höjer.
Hela min bedjande själ lägger jag ned för din fot.
Bönen på himmelens port klappar så ödmjukt och dröjer.
Heliga moder och son, tag du dess offer emot.

Hör ifrån himmelens rymd saliga toner sig svinga,
hviska med stämma så ljuf: "Trogne din bön varder hörd."
Måtte min frigjorda själ snart som ett eko förklinga,
evigt den helgade sång inför din tron blifva förd.

[Sista ordet är tryckt som "född"; sannolikt feltryck?]