Bernhard von Beskow (1796-1868)

Wälkommen och farväl

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Grafström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Printed in Nordmanna-Harpan, H. 6, pp. 12-13.

Location for score and part material

Sveriges Radios Musikbibliotek

Description of work

'"Wälkommen och Farväl'. Andantino G major 4/4 (C)


Libretto/text

Wälkommen och Farväl

Säg mig ej välkommen, när jag kommer;
Ej farväl, du hulda, när jag går,
Ty jag kommer icke när jag kommer,
Går ej heller från dig när jag går;

Det är villa blott, att du så tycker:
Blott min skuggbild du försvinna ser,
Då mig pligten från din sida rycker,
Icke kan jag skiljas från dig mer.

Ack mitt hjerta, hur jag det må banna,
Mina tankar jag ej får med mig:
Quar hos dig de tills i morgon stanna
De ha varit se'n i går hos dig.

Säg då ej välkommen, när jag kommer,
Ej farväl, du hulda, när jag går;
Ty jag kommer icke när jag kommer;
Går ej heller från dig, då jag går.