Petrus Blomberg (1841−1907)

Words from David's 25th Psalm for baritone with organ (or piano)

Print
  • Year of composition: The work was probably written during Blomber's years as organist in Södertälje 1877-1885
  • Work category: Voice and organ
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Julius Bagge, no. 119

Description of work

Andante C major 4/4


Libretto/text

Herre! visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar!

Lär mig och led mig, 

ty Du är min frälsnings Gud.

Tänk icke på min ungdoms synder

och min öfverträdelse,

men tänk på mig efter Din barmhertighet.