Lars-Gunnar Bodin (1935-2021)

Print

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks respektive tonsättarens egen hemsida.

Summary list of works

---


Works by Lars-Gunnar Bodin

There are no works by the composer registered