Matthias Böritz (1753-1791)

Print

Matthias (Mathias/Matias/Mattias/Matheus) Daniel Böritz, född i Hovförsamlingen, Stockholm, troligen 24 november 1753. Avled där 24 december 1791. Son till hov- och fälttrumpetaren Christian Fredrik Böritz. Bror till pukslagaren Johan Fredrik Böritz. Kunglig Kammarmusikus, Förste repetitör vid Operan, violinist, och tonsättare.

Anställd i Kungliga Hovkapellet 1773-1791 som instrumentalist och repetitör.

Bibliography

Dahlgren, Fredrik August: Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar. Stockholm (1866)
Karle, Gunhild: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818. Uppsala (2000)
Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Stockholm (1943)
Norlind, Tobias & Trobäck, Emil: Hovkapellets historia 1526-1926 (minnesskrift). Stockholm (1926)

Summary list of works

Herdespelet "Doris och Philemon" (1777)
Ballet [sic] i Prolog till Zemir och Azor [opera av Francesco Uttini]
Baletterne Till Operan Thetiis och Pelée [sic; opera av Francesco Uttini]
Drottningen av Golconda, balettmusiken [opera av Francesco Uttini]


Works by Matthias Böritz

There are no works by the composer registered