Fredrika Börjesson (1797-1854)

Fredrika Börjesson (f Fock)

Under uppbyggnad

Sources

Kungl. Biblioteket, Musik- och teaterbiblioteket, etc

Summary list of works

Pianoverk, verk för röst och piano, etc


Works by Fredrika Börjesson

There are no works by the composer registered