Göte Carlid (1920−1953)

Kvartander för Karl-Axel

Print
  • Year of composition: 1947?
  • Work category: String quartet
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1'35'' (Briokvartetten)

Description of work

Sostenuto ma molto ritmico C major 4/4