Christine Charlotte Cederström (1760-1832)

Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Morlanda, utvecklade tidigt talanger som målare, författare och musiker. Från Björnstorp (Skåne) korresponderade hon med "vittra vänner". 1802 flyttade hon till Stockholm i samband med sitt andra äktenskap (med Bror Cederström, anställd vid Krigskollegium). Paret höll litterär-musikalisk salong, där bl a Olof Åhlström medverkade. Hon blev 1803 hedersledamot av Målare- och bildhuggareakademien.

Under uppbyggnad

Summary list of works

Sånger
Landtmannen ("Inunder den skuggande Linden")


Works by Christine Charlotte Cederström

There are no works by the composer registered