Viking Dahl (1895−1945)

Two songs

opus 5

Print

1. Sång om en blind flicka
2. Vaggvisa

  • Year of composition: 1919
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Rabindranath Tagore
    2. After an Icelandic song
  • Dedication: 1. To Miss Carin Edelberg, 2. To my sister Ingeborg
  • Duration: 5 min

Examples of printed editions

Nordiska Musikförlaget, ed. no. 170

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Sång om en blind flicka: Allegretto B minor 3/4, 2/4, 4/4
2. Vaggvisa: Moderato C major 3/4, 2/4


Libretto/text

1. En morgon kom i örtagården en blind flicka. Hon räckte mig en blomsterkrans, som låg på ett lotusblad. Jag lade den kring min hals och tårar trängde fram i mina ögon. Jag kysste henne och sade: "Du är blind som blommorna. Du vet ej själv hur skön din gåva är".

2. Sov, sov min gosse, stilla din gråt. Jag väver in i en liten dikt min gosse lilla. Fjärran från havet höres en tung och klagande kvidan. Tyst! Tyst! Idrömmen får du ro. Sov! Sov, min gosse! Sov!