Viking Dahl (1895−1945)

Då ljungen blommar

Print
  • Year of composition: 1915
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Viking Dahl
  • Duration: 3 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

B minor 3/4


Libretto/text

Då ljungen blommar då vill jag älska. Då vill jag fira min ungdoms tid. På röd lätt tuva där vill jag drömma om dig min köra så vän och blid. Då ljungen vissnat och höljts av snö och vinden skövlat båd fält och lid, då vill jag dö med fagert minne om ljungens tid.