• Year of composition: 1915
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: 3 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

E major 3/4


Libretto/text

Jag kände en trast, som sjöng för sin käresta dagen lång, och ljungen och lingonriset beundrade djupt hans sång.
Då hördes en vinge flaxa, och klorna en glada slog i sångarens bröst, och sången om kärlek för alltid dog.