Viking Dahl (1895−1945)

Two songs

opus 11

Print

1. Susa, sunnanvind
2. Gråt mitt hjärta

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Viking Dahl
  • Duration: 3 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Susa, sunnanvind: Lugnt, innerligt, no key signature 3/4, 2/4
2. Gråt mitt hjärta: Andante F major 2/4


Libretto/text

1. Susa, sunnanvind; smek min kind. Slut mig i ditt sköte! Viska sakta, säv! Vagga blåa våg och lek bort all smärta. Susa, susa!

2. Gråt mitt hjärta, gråt i ro; fäll din tår med glädje. Vad du blött för helig sak är blott salig smärta. Jubla, sjung en glädjesång; överrösta kivet! Jubla hela dagen lång. Se, huru skönt är livet.