Viking Dahl (1895−1945)

När hon gick förbi

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Probably Viking Dahl
  • Duration: 3 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio, no key signature, mixed time signatues (5/4, 3/4, 4/4, 2/4)


Libretto/text

När hon gick förbi med hastiga steg snuddade fållen av hennes slöja vid mig. Från ett hjärtas okända ö kom en plötslig varm fläkt av vår. En flaxande, fladdrande smekning snuddade vid mig och var borta, liksom en blommas kalkblad bortfört av vinden. Det föll på mitt hjärta likt ett smek av hennes varelse och en viskning av hennes hjärta.