• Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: 5 min

Solo voices/choir

Male choir and tenor solo

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

A major 4/4 (C), 3/4


Libretto/text

Säv, säv, susa, våg, våg, slå, I sägen mig hvar Ingalill den unga månde gå?
Hon skrek som en vingskjuten and, när hon sjönk i sjön, det var när sista vår stod grön.
De voro henne gramse vid Östanålid, det tog hon sig så illa vid.
De voro henne gramse för gods och gull och för hennes unga kärleks skull.
De stucko en ögonsten med tagg, de kastade smuts i en liljas dagg.
Så sjungen, sjungen sorgsång, I sorgsna vågor små, säv, säv, susa, våg, våg, slå!