Viking Dahl (1895−1945)

Lyrical pieces

opus 10

Print

1. Herdegosse
2. Gosse och flicka
3. Jätten grubblar (Grått)
4. Vallflicka (Danse pastoral)
5. Skeppsgosse (Fiskargosse)

  • Year of composition: ca 1910-20
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Herdegosse: Andante F minor 4/4, 3/4, 2/4
2. Gosse och flicka: Allegretto C major 3/4, 2/4
3. Jätten grubblar (Grått) see Suite for piano, Pastoral
4. Vallflicka (Danse pastoral) see Suite for piano, Dance game
5. Skeppsgosse (Fiskargosse) see Suite for piano, Dance game


Work comment

Movements 3-5 are included in Suite for piano.