• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

In the collection Svensk Romanskonst, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Description of work

Moderato D major 2/4


Libretto/text

Tack vår Gud för blommor alla
som på marken mot oss le,
fröjdas åt att fröjda andra,
lustigt åt oss fägring ge.

Tack vår Gud för blickar blida,
varje mänskoöga gett,
följt vår väg och hjälpt oss strida
och i kampen kraft berett.