• Year of composition: 31 July 1934
  • Work category: Voice and organ
  • Text author: The Bible
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

E major (Phrygian mode on E) 6/8, 3/4, 2/4


Libretto/text

Tacker Herranom med harpor och lovsjungen honom med psaltare av tio stängar. Sjungen honom en ny sång, spelen väl på strängarna med klingande ljud, ty Herrens ord är sannfärdigt, och vad han lovar, det håller han.