• Year of composition: ca 1920
  • Work category: Male choir and instruments
  • Text author: Viking Dahl
  • Duration: 1 min
  • Detailed duration: ca 1 min

Instrumentation

Male quartet, flute and viola

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio E major 3/4 (2/4, 4/4)


Libretto/text

O tjusa njuå mo. Am je få la mö ro. Ho! Foi la malo mo lo oi mi tri å va få tå må jå a jaa må li å ljaffa å jaa liå ja. tnjala fa ja lo lalla fnja lo laha. O ållå mjialla lollo oa. Ho.