Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. I. Första dikten om världens förvansklighet [Odæ Sveticæ. Twelve Swedish songs. I. The first poem on the impermanence of the world]

Print
  • Year of composition: 1670s (first printed in 1674 in Stockholm, by Johann Georg Eberdt; 2nd edition was published in 1687)
  • Work category: Voice(s) with basso continuo
  • Text author: Samuel Columbus (1642-1679) [this poem was originally written as an epitaph for Elsa Christersdotter Grunou on 3 March, 1671]
  • Dedication: The Right Honourable Count, Lord High Chancellor of the Swedish realm, Sir Magnus Gabriel De la Gardie [from His] Humble servant Samuel Columbus
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Detailed duration: 4'04 (according to Musica Sveciae's recording)

Instrumentation

cont

Examples of printed editions

According to the Monumenta Musicae Svecicae the 17th century editions can be found at the Musik- och teaterbiblioteket, as well as at the Kungliga Biblioteket [National Library of Sweden, Stockholm], Uppsala Universitetsbibliotek [Uppsala University Library], Landsbiblioteket i Växjö [Växjö City Library], Linköpings stadsbibliotek [Linköping City Library], Skara Stifts- och landsbibliotek [Skara Library], Lunds Universitetsbibliotek [Lund University Libraries], Roggebiblioteket [Rogge Library] (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek [Västerås City Library], and at the Norrköpings stadsbibliotek [Norrköping City Library].

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Edited by Jan Olof Rudén; continuo part by Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Description of work

(no tempo marking) C minor (- C major) 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

See separate post for each song


Libretto/text

Gud är god, och gott är allt, vad hans godhet har befallt.

1. Vår högste Herre Gud, som allting väl har lagat

2. Snart vattnet stilla syns, snart det ock översvallar

3. Snart stiger det i höjd, då plägar man det kalla

4. Rätt slik förändrings lag är jorden undergiven

5. Men allt vatten sist till havet återländer

6. Är det en klagan värt, att vi Guds ädla gåvor

7. Regnbågan [sic] mång-let [sic] syns, då han sin himmel målar

8. I spånor halm och strå eldslågan lätt upptändes

9. Ack himmel! Vi är dock vårt liv så stackot [sic] blivit!

10. Men vad! Ack vad vill jag dig Gud, min Gud förskriva!

11. Dess jag med all min håg uppå din godhet tänker

12. Ty vill jag aldrig mer i sorg mig övergiva