Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart [Odæ Sveticæ. Twelve Swedish songs. II. The wandering of the world, depicted as a sea voyage]

Print
  • Year of composition: 1670s (first printed in 1674 in Stockholm, by Johann Georg Eberdt; 2nd edition was published in 1687)
  • Work category: Voice(s) with basso continuo
  • Text author: Samuel Columbus (1642-1679) [this poem was originally written as an epitaph for Lucretia Petters-Keder on 9 December, 1670]
  • Dedication: The Right Honourable Count, Lord High Chancellor of the Swedish realm, Sir Magnus Gabriel De la Gardie [from His] Humble servant Samuel Columbus
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Detailed duration: 3'49 (according to Musica Sveciae's recording)

Instrumentation

cont

Examples of printed editions

According to the Monumenta Musicae Svecicae the 17th century editions can be found at the Musik- och teaterbiblioteket, as well as at the Kungliga Biblioteket [National Library of Sweden, Stockholm], Uppsala Universitetsbibliotek [Uppsala University Library], Landsbiblioteket i Växjö [Växjö City Library], Linköpings stadsbibliotek [Linköping City Library], Skara Stifts- och landsbibliotek [Skara Library], Lunds Universitetsbibliotek [Lund University Libraries], Roggebiblioteket [Rogge Library] (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek [Västerås City Library], and at the Norrköpings stadsbibliotek [Norrköping City Library].

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Edited by Jan Olof Rudén; continuo part by Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Description of work

(no tempo marking) F major alla breve


Work comment

The collection includes:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

See separate post for each song


Libretto/text

Vill du här lustigt segla få,
måst du ock tåligt storm utstå.
Så lycklig du dig skatta må,
som du äst nöjd i både [sic] två.

1. Det vida, vilda hav nu synes milt och blitt

2. På världsens yppna [sic] hav har oss vårt öde satt

3. Mång prydlig land och strand vi skådom här och där

4. Står seglet fullt och stint, yvs man av lyckan god

5. Nu seglas lustigt av, nu går för vind och våg

6. Ja, ofta sker, tyvärr, det bär så lite vid

7. Säll den som foga kan sig visligt efter vinn

8. Ja säll den eftergår den rätta segelnål

9. Du store Gud som oss och världen skapat har