Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. VII. Äktaståndspris [Odæ Sveticæ. Twelve Swedish songs. VI. Praise of matrimony]

Print
  • Year of composition: 1670s (first printed in 1674 in Stockholm, by Johann Georg Eberdt; 2nd edition was published in 1687)
  • Work category: Voice(s) with basso continuo
  • Text author: Samuel Columbus (1642-1679) [this poem was originally written for the wedding between Hindrich Järnstedt and Elisabeth Berendz in January, 1669]
  • Dedication: The Right Honourable Count, Lord High Chancellor of the Swedish realm, Sir Magnus Gabriel De la Gardie [from His] Humble servant Samuel Columbus
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: 5'44 (according to Musica Sveciae's recording)

Instrumentation

cont

Examples of printed editions

According to the Monumenta Musicae Svecicae the 17th century editions can be found at the Musik- och teaterbiblioteket, as well as at the Kungliga Biblioteket [National Library of Sweden, Stockholm], Uppsala Universitetsbibliotek [Uppsala University Library], Landsbiblioteket i Växjö [Växjö City Library], Linköpings stadsbibliotek [Linköping City Library], Skara Stifts- och landsbibliotek [Skara Library], Lunds Universitetsbibliotek [Lund University Libraries], Roggebiblioteket [Rogge Library] (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek [Västerås City Library], and at the Norrköpings stadsbibliotek [Norrköping City Library].

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Edited by Jan Olof Rudén; continuo part by Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Description of work

(no tempo marking) D minor (-D major) alla breve 3/2 [sic]


Work comment

This song can also be found in a version for two voices and continuo. See separate post for that version.

The collection includes:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

See separate post for each song


Libretto/text

En trogen vänskaps ljuvlighet
jag rätt vid intet likna vet.
Om nu den finns i äktastand [sic],
vad hjärtli-ljuvligt hjärteband!

1. Hur fåfängt är allt vad med iver

2. En kunglig spira kan snart vändas

3. Gullbojor mer än dyrt den köper

4. De konstverk som naturen pocka

5. När jag min [sic] sinnen vitt utsänder

6. När jag min håg än längre följer

7. Då jag orörligt hus mig bygger

8. Är jag ej rik av gyllne stycker [sic]

9. Naturen all vill det bejaka

10. Om sorgemoln mig stundom driver

11. Solblomman rörd av kärleks minne

12. Vad lust att si, när kärlek driver

13. Ack att! Men det står ej att önska