Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. [XII.] Aftonsång

Print
  • Year of composition: 1670-talet (tryckt första gången 1674 i Stockholm av Johann Georg Eberdt; andra upplagan utgavs 1687)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Samuel Columbus
  • Dedication: "Högvälborne Grefwe, Sweriges Rijkes Stoora Cantzler, Hr. Magnus Gabriel De la Gardie ... Underdånige Tiernare Samuel Columbus"
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Detailed duration: 3'46 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentation

cont

Examples of printed editions

Enligt Monumenta Musicae Svecicae finns 1600-talsutgåvorna hos Musik- och teaterbiblioteket, Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Landsbiblioteket i Växjö, Linköpings stadsbibliotek, Skara Stifts- och landsbibliotek, Lunds Universitetsbibliotek, Roggebiblioteket (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek och Norrköpings stadsbibliotek.

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Editerad av Jan Olof Rudén; generalbas av Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Description of work

(tempobeteckning saknas) d-moll (-D-dur) 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

1. Allt efter Guds behag
så har nu denne [sic] dag

2. Du höge himlemakt,
som neder jordens trakt

3. Vår [sic] ögon gå igen,
en himmelsk änglesven

4. Min kläder klädas av,
min synd, o gud, begrav

5. Hur hjärtlig skall jag sen,
från alla synder ren