Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. VI. Kärlekspris [Odæ Sveticæ. Twelve Swedish songs. VI. Praise of love; version for two voices and continuo]

Print
  • Year of composition: 1670s (first printed in 1674 in Stockholm, by Johann Georg Eberdt; 2nd edition was published in 1687)
  • Work category: Voice(s) with basso continuo
  • Text author: Samuel Columbus (1642-1679)
  • Dedication: The Right Honourable Count, Lord High Chancellor of the Swedish realm, Sir Magnus Gabriel De la Gardie [from His] Humble servant Samuel Columbus
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

soprano I+II

Examples of printed editions

According to the Monumenta Musicae Svecicae the 17th century editions can be found at the Musik- och teaterbiblioteket, as well as at the Kungliga Biblioteket [National Library of Sweden, Stockholm], Uppsala Universitetsbibliotek [Uppsala University Library], Landsbiblioteket i Växjö [Växjö City Library], Linköpings stadsbibliotek [Linköping City Library], Skara Stifts- och landsbibliotek [Skara Library], Lunds Universitetsbibliotek [Lund University Libraries], Roggebiblioteket [Rogge Library] (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek [Västerås City Library], and at the Norrköpings stadsbibliotek [Norrköping City Library].

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Edited by Jan Olof Rudén; continuo part by Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Location for score and part material

Handwritten material can be found in the collections of the Uppsala University Library (VMhs 18:19)

Description of work

(no tempo marking) G major alla breve 3/2 [sic]


Work comment

The collection for solo voice and continuo includes:

I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

See separate post for each song


Libretto/text

1. All livs och levnads springekälla

2. Då ett oskapligt hisligt [sic] öde

3. Vem är som än ditt lopp förmenar

4. Förutan dig är allt i tystnad

5. Ett urverk snart av gången stannar

6. Du äst som ädla hjärtat adlar

7. Till dygd och ära du oss retar

8. Till konst och ära du oss lockar

9. Till ro du våra tankar böjer

10. Omsiktigheten av dig läre

11. Skönheten snart sitt värde miste

12. Du gör att folk varandra möta

13. All världsens sorg du underkuvar

14. Dens blod som du har övergivit

15. Förrottnelsen [sic] du evigt trossar

16. När jag en ting mig för till sinnes

17. I solen är ju elden finer

18. Ty älskom nu vart redligt sinne