Salomon Eklin (1756-1803)

Print

Född i Växjö sannolikt den 5 (senast den 7) mars 1756, avliden där den 15 augusti 1803. Studerade i Uppsala från den 7 oktober 1774, disputerade där 1777. Magister 1779, Cantor Figurativus i Växjö 1780 (titeln avser särskild musiklärare vid Växjö gymnasium; posten inrättades 1649), kantor i Växjö domkyrka.

Under uppbyggnad

Bibliography

Gustafsson, Magnus: "Innehållet ej användbart för denna tid...": om Theorins och Vieslanders notböcker, i Musikrevy, 1991 (46:4), s. 213-215
Gustafsson, Magnus
: "Vare underviste i rudimentus musicae": musiken vid skola och gymnasium i 1700-talets Växjö, i Linné : en småländsk resa, 2006, s. 72-93
Massengale, James Rhea: Bellmaniana in the Contradance book of Salomon Eklin, i Gustav III and the Swedish stage. Bertil H. van Boer (ed.), 1993, s. 147-165
Sitell, Knut: 
Musiken i Växjö domkyrka, i I Värend och Sunnerbo. 1992(33):1, s. 20-21
Hjelmerus, Jonas Zacharias: Matrikel öfver Wexiö stifts tjenstemän, utgifven den 1 september 1799. Wexiö
Uppsala universitets matrikel, band 3 (1750-1800)
Orgelgruppen i Växjö: Växjö domkyrkas organister, kantorer och klockare 1647-2003. Växjö (2004)

Sources

Kalmar läns museum, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Smålands musikarkiv Växjö

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Salomon Eklin

There are no works by the composer registered