August Elfåker (1851−1914)

Caprifol

  • Year of composition: Before 1906, when the song was printed in Från tonernas värld, Julnumret [Christmas edition].
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Ullman
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer [Christmas edition] 1906, p. 3

Description of work

Lento con abbandone ed espressione A-flat major 4/4


Libretto/text

Söfvande doftar caprifol i klunga,

ranka vid ranka skär och hvit,

skär och hvit sig slingrar med skälfvande små fingrar

kring bergets nakna krön.

DJupa ekon sjunga,

djupen sofva blanka,

solen sjunkit längesedan borom blåa ön.