August Elfåker (1851−1914)

Väpnarens visa om Helig i rosengård

  • Year of composition: Before 1906, when the song was printed in Från tonernas värld, Musiktidningens Julnummer [Christmas edition].
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Hugo Tigerschiöld
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer [Christmas edition] 1906, pp. 1-3

Description of work

Lento, ma non troppo C-sharp minor 4/4


Libretto/text

Hon sitter der blek om kinden

inunder den blommande linden,

är det guld och silfver hon sömmar?

Eller är hon försjunken i drömmar i rosengård?

Kärlekens eld gör mig smärta,

jag nalkas med brinnande hjärta,

jag ville henne förklara,

hur ljufvt hos henne mån´d vara i rosengård.