August Elfåker (1851−1914)

Hjertats saga

  • Year of composition: Before 1891, when the song was printed.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Sigurd (= Alfred Hedenstierna)
  • Dedication: To Mr Theodor Björksten
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, no. 1320 (1891)

Description of work

Något långsam, med mycken känsla F major 6/8


Libretto/text

Hvar skog har nog sin källa,

hvar äng sin blomma har,

hvart hjerta har sin saga

från flydda ungdomsdar.

Och skogens källa sinar,

och ängens blomma dör,

men hjertats tysta saga

ej någon tid förstör.