August Elfåker (1851−1914)

Den som jag älskar, älskar jag ändå

  • Year of composition: Before 1901-1902, when the song was printed.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ernst Josephson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, no. 2005 (1901-02)

Description of work

Andante, ma non troppo et appasionato F-sharp minor 3/4


Libretto/text

Låt hvem som vill af sin flicka skryta

och sina drillar för henne slå,

låt honom hållas, jag vill ej byta,

ty den jag älskar, älskar jag ändp.

Och om hon äfven mig skulle svika,

och lifvets dans med en annan trå,

det blir detsamma, det blir sig lika,

ty den jag älskar, älskar jag ändå.

Om verldens stormar min hydda rista

och alla drömmar om intet gå,

ja skulle också mitt hjerta brista,

den som jag älskar, älskar jag ändå.