August Elfåker (1851−1914)

Båten gungar sakta

  • Year of composition: Before 1898, when the song was printed.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Toivo (= Sigrid Elmblad)
  • Dedication: To Mrs Dagmar Möller
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, no 1722 (1898)

Description of work

Något långsamt, med känsla E-flat major 12/8


Libretto/text

Båten gungar sakta,

sakta öfver lätta böljor hän.

Pilar näckroskretsen vakta,

stundom kysst af lutad gren.

Solguld dallrar uppå vågen,

drömmar födas uti hågen,

vattnet är så underbart

genomskinligt klart.

Skimra der ej ljusa vingar

bakom mosstäckt furustam?

Hör du icke skratt som klingar

trollskt och mjukt ur skogen fram?

Vänd ditt roder! Låt oss följa

strimman, bölja efter bölja,

tills vi finna vägen namn,

hinna solens hamn!