Nils Eriksson (1902-1978)

Nils Eriksson, född 3 september 1902, död 1978. Tonsättare, organist, violinist och dirigent. Huvudsakligen verksam i Norrköping.

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

Studerade för Ernst Ellberg (1868-1948) och Otto Olsson (1879-1964) vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Han avlade organistexamen 1927 samt musiklärarexamen 1929. 

Han var violinist i Norrköpings orkesterförening 1921-23. Åren 1929-68 var han organist och kantor i Norrköpings Matteus församling. Från 1941 även dirigent i Linköpings stifts kyrkosångsförbund.

Bibliography

Wallner, Bo: artikeln "Eriksson, Josef" (Sohlmans musiklexikon, band 2, s 475 (1975)

Summary list of works

Orkesterverk (bl a "Lyrisk svit" och ouvertyren "Shanghai"), Violinkonsert g-moll, flöjtkonsert, fagottkonsert, verk för kör (bl a "Svensk mässa", kantater, motetter, hymner, mm)