Maria Frykholm (1832−1871)

New folk songs from Östergöthland transcribed and published by Maria Frykholm

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Detailed duration: 12 songs, each with a playing time of 2-4 minutes

Examples of printed editions

Abraham Hirsch, no. 1009 (1860)

Description of work

1. Stjernarps-fiskare ('Det lyser ett bloss')
2. Stjernarps-fiskare ('Det lyser ett bloss')
3. Skiljsmessan ('Ack, om jag kunder glömma bort')
4. Fåglasången ('Så gångar jag åt den grönaste äng')
5. Drömmen ('Mig tycktes i lunden ha varit')
6. Magdalena ('Och Magdalena gick åt källeflod')
7. Saknaden ('Kom fram du ljufva lund')
8. Längtan ('Du som har mig hela hjerta')
9. Sorgens makt ('Det led sig åt ottan')
10. I valet och qvalet ('Kulen höst med regn och töcken')
11. Rivalerna ('Det var ett par jungfrur')
12. Den muntre gossen ('Kersti du kom du så skola vi svänga')