Maria Frykholm (1832−1871)

Folksongs from Wermland for one voice with piano accompanimen with text in Swedish and German, collected and published by Maria Frykholm

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Detailed duration: 16 song, each with a playing time of ca 2-4 minutes

Examples of printed editions

Abraham Hirsch, no. 589 (1854)

Description of work

1. Den öfvergifne ('En gång, men aldrig mera')
2. Jungfru Considonia ('Och jungfri Considonia i Strängnese stad')
3. Olof Adelin ('Olof Adelin han tjente på konungens gård')
4. Drottningens visa ('Ingen dyr och ingen nyckel')
5. Den sorgsna ('I ängslan jag sitter')
6. Afskedet ('Farväl min far!')
7. Jungfrun ('Och jungfrun hon gångar sig')
8. Blomsterskriften ('Jag drömde att jag vari en hage')
9. Påskleken ('Ack, om ni visste')
10. Den väntade ('Rättnu af mina blomstringsår')
11. Gutens frieri ('Och guten sköt ut båten')
12. Orve ('Hvad sjunger du för en visa')
13.Michaelidagen ('Och Michaelidagen som faller in i år')
14. Och alla de bergen
15. Jag går i tusen tankar
16. Och spelegossen och Runsa