Maria Frykholm (1832−1871)

Friaren. Försök i folkvisans anda

Print
  • Year of composition: Printed in 1860, probably composed ahead of publication
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Maria Frykholm
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Bror Casper (pseudonym for Maria Frykholm): Strödda träsnitt (1860) - music insert, text on p. 26

Description of work

Vivace A major 3/4


Libretto/text

Gossen kom så rak och blankad och fin,

Hej hopp min lilla Lisa!

Mej vill´han ta´i famnen sin,

"Nej pass!" sa´jag min gosse.

Då blef han flat och det med besked,

jag höll mej morsk fast det ville te;

för vacker mån tro det var han.